Vitis Welzijn | Monster

http://www.vitiswelzijn.nl/site/nl

Met ruim 1.100 vrijwilligers, betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionele en vrijwilligersorganisaties is Vitis Welzijn dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar levert Vitis een concrete bijdrage aan het versterken van de sociale infrastructuur.

Doel, doelgroepen, waarden en toekomst

Een vitale samenleving in regio Westland
Vitis Welzijn zet zich in regio Westland in voor een vitale samenleving. Wij ondersteunen kwetsbare burgers, stimuleren mensen om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar. Kortom Vitis Welzijn is dé verbinding tussen mensen en organisaties en staat voor kernwaarden als betrouwbaar, optimistisch en betrokken.

Kwetsbaar of actief
Op de eerste plaats is Vitis Welzijn er voor groepen en individuen die door persoonlijke, financiële, psychische of fysieke beperkingen niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen of aan het maatschappelijk leven deel te nemen.
Op de tweede plaats zijn wij er voor iedereen die als vrijwilliger, mantelzorger of maatschappelijke stagiair naar een ander wil omzien. Daarnaast wil Vitis Welzijn er zijn voor organisaties die vrijwilligers of maatschappelijke stagiaires zoeken. En niet in de laatste plaats is Vitis Welzijn er voor alle burgers die via onze activiteiten willen deelnemen en bijdragen aan het maatschappelijke leven.

Betrouwbaar en betrokken
De medewerkers van Vitis Welzijn delen de volgende kernwaarden met elkaar.

  • Wij zijn betrouwbaar en consistent en communiceren zo dat iedereen weet wat ze van ons kunnen verwachten.
  • Wij zijn optimistisch en positief. Wij gaan uit van de kracht en mogelijkheden van mensen en maatschappij en spreken mensen hier op aan. Wij proberen deze eigen kracht te ontwikkelen, zodat mensen zo veel mogelijk zichzelf en elkaar kunnen helpen.
  • Wij zijn betrokken: wij kennen onze doelgroepen en zetten ons daar volledig voor in, alert op signalen vanuit deze groepen en flexibel in ons aanbod als de vraag verandert. Wij gaan erop af als actie geboden is.

Werken aan onze toekomst
Vitis Welzijn wil zich snel ontwikkelen tot een moderne, professionele, brede welzijnsorganisatie, met een groot draagvlak in de samenleving. Daarom geven wij de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl concreet vorm en streven wij voortdurend naar innovatie. De professionele kwaliteit van onze dienstverlening blijft gegarandeerd, door onder andere goede opleidingsmogelijkheden voor onze medewerkers en vrijwilligers. Wij richten ons op verschillende doelgroepen en zorgen, met kennis van hun achtergronden, dat ze met elkaar in verbinding komen. En wij werken aan een breed draagvlak bij bevolking, gemeenten, bedrijfsleven en fondsen in Westland. Zodat wij onze spilpositie verder kunnen uitbouwen en eventueel ook aan andere gemeenten in de regio onze diensten kunnen aanbieden.