Gemeente Delft |

Midden-Delfland is een authentieke gemeente met een uniek landschap en een rijke historie.
Onze belangrijke kerntaken zijn:

  • een groen landschap verbinden met de stedelijke omgeving
  • werken aan een betere kwaliteit van leven
  • recreatie als economische kracht.

Onze organisatie telt 160 medewerkers. Ze werken bij de afdelingen Bedrijfsvoering, Beheer Openbare werken, Dienstverlening en Landschap, Wonen & Economie. We hebben een informele organisatiecultuur, waarin iedereen zich thuis moet kunnen voelen. We vinden het belangrijk om oprechte belangstelling te hebben voor onze inwoners en onze collega’s. Ons werk doen we deskundig en gedreven, gericht op ‘de bedoeling’ en een snel en goed resultaat.