Dulo Asbestverwijdering B.V. | | 0174298649

http://www.dulo-asbest.nl

ASBEST VERWIJDEREN / ASBEST SANERING 
Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid. In 1993 is een algeheel verbod op het gebruik van asbest van kracht gegaan. Sindsdien is het verboden asbest of asbesthoudende producten te produceren, bewerken, verwerken, vervoeren of in voorraad te houden. Dulo Asbestverwijdering B.V. werkt voor particulieren en in opdracht van onderstaande bedrijven en instanties: 
• industriële bedrijven
• bouw-/aannemingsbedrijven 
• ziekenhuizen 
• zorginstellingen 
• (semi)overheidsinstanties 
• projectontwikkelaars 
• architectenbureaus 
• woningbouwverenigingen 

Het definitief vaststellen van asbest is werk voor specialisten die over onderzoeksfaciliteiten beschikken. Wij werken met vaste onderzoeksbureaus voor asbestinventarisatie en het uiteindelijke vrijmeten van asbest. 

CERTIFICAAT 
Dulo Asbestverwijdering B.V. is CS-530 gecertificeerd. Dit houdt in dat wij aan alle eisen voldoen om op een deskundige en veilige wijze asbest te verwijderen. De Stichting Certificaat Asbest houdt ieder jaar controles en heeft een coördinerende rol met betrekking tot de wettelijk verplichte certificatie van onder andere: 
- Deskundige asbestverwijderaar (DAV) 
- Deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA) 
- Asbestverwijdering 

Heeft u vragen m.b.t. het verwijderen van asbest? Aarzel dan niet en vraag Dulo Asbestverwijdering vrijblijvend naar de mogelijkheden.