Brandweer |

Er bestaat geen standaard manier van brand bestrijden. Ieder incident is anders. Dit betekent dat je genoeg kennis, kunde en vakmanschap in huis moet hebben om juist te handelen, in alle verschillende situaties en verschillende fasen van het incident. We innoveren op het gebied van blusmethodes, inzettactieken en materieel. Hierbij is er veel aandacht voor onze eigen veiligheid. Bij ieder incident staan onze collega’s voor een dilemma: mensen redden versus eigen veiligheid. Een dergelijke afweging kan erg moeilijk zijn en toch moet deze steeds weer worden gemaakt. We leiden onze mensen daar zo goed mogelijk in op.