Bibliotheek Westland | Naaldwijk | 0174-226404

https://www.bibliotheekwestland.nl/

Bibliotheek Westland is een actieve organisatie die volop in beweging is. Deze basisbibliotheek heeft drie hoofdvestigingen en 6 nevenvestigingen en een werkgebied van 100.000 inwoners. Bibliotheek Westland ontvangt in haar negen vestigingen jaarlijks 492.000 bezoekers, heeft ongeveer 25.000 leden en verwerkt 972.400 uitleningen.

Wij zijn een toegankelijke en betrouwbare bibliotheek, die door middel van actuele, pluriforme collecties en diverse activiteiten en programma’s een verbindende rol speelt in de samenleving en waar leners en bezoekers in een elkaar versterkend netwerk, verspreid over de kernen, het aantrekkelijk vinden elkaar te ontmoeten en geïnspireerd worden in hun ontwikkeling.

Meerjarenbeleidsplan: 
Met een vernieuwde missie en visie, geeft specifieke doelen aan die in deze periode gerealiseerd dienen te worden en laat zien hoe en in welke mate de organisatie, de diensten en producten in de komende jaren vernieuwd en aangepast worden. Er is ingezet op voortzetting, verbreding en verdieping van het beleid dat in de voorgaande periode is ontwikkeld.