PCPOW is het bindende en faciliterende element binnen de organisatie. Het draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, innovatie en financiële stabiliteit van de organisatie. Tevens stimuleert en motiveert de organisatie het onderwijzend personeel en medewerkers van de aangesloten scholen. PCPOW is de verbindende factor tussen de scholen en de stakeholders binnen het Westland.  We doen het samen.