Pro 10 inkoopadvies en detachering |
Pro 10 inkoopadvies en detachering |
Den Haag
Fulltime, Parttime
28 - 36 uur
Hbo
13-09-2022
Commercieel

Functie

Persoonstype
De beoogde Inkoopadviseur is enthousiast van zijn of haar vak en kan dit overbrengen, de opdrachtgever meenemen en begeleiden in het proces. De inkoopadviseur die wij zoeken heeft een stevige persoonlijkheid met inzicht in belangen, behoeftes van de opdrachtgever en weet hoe hij/zij met de spagaat van tegenstrijdige belangen kan omgaan.

Hij/zij schrikt niet van een berg werk, maar pakt het op en gaat er mee aan de slag. Communiceert duidelijk over de status, taken/verantwoordelijkheden en geeft realistisch tijdspad aan binnen de aanbestedingstrajecten.

Hij/zij kan zich een beeld vormen van de uitdagingen en de benodigde flexibiliteit tonen die nodig is bij het aanbesteden buiten Europa. Hij/zij is nieuwsgierig naar en zoekt benodigde informatie op om ook in onbekende gebieden de best passende aanbestedingsprocedure te adviseren en uit te voeren.

Is bereid om naast het verrichten van aanbestedingen op het gebied van werken in voorkomende gevallen ook aanbestedingen van facilitaire diensten en evaluaties/onderzoek te faciliteren.

De beoogde Inkoopadviseur conformeert zich aan bestaande procesafspraken tussen FSO en Directie Huisvesting en Facilitair. De Inkoopadviseur is bereid bij te dragen aan het verder optimaliseren van processen (in samenwerking met collega's binnen het Werken team).

Wij
vragen

Functie eisen

 • HBO (werk- en denkniveau).
 • minimaal NEVI 1 of gelijkwaardige inkoop- & aanbesteding gerelateerde opleiding(en).
 • Minstens 3 jaar relevante en recente (niet ouder dan 5 jaar) ervaring als Senior inkoop- en aanbestedingsadviseur op het gebied van Werken en Onderhoud gebouwen (installaties) waarbij zelfstandig aanbestedingstrajecten zijn uitgevoerd m.b.t. werken/technisch onderhoud op grond van de aanbestedingswet/ARW in de afgelopen 5 jaar bij de (semi-) overheid.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (schriftelijke en mondeling).

Kennis en vaardigheden

 • Heeft kennis van en inzicht in (Europese) aanbesteding, project-/inkooptrajecten en de geldende wetgeving. Kan zelfstandig aanbestedingen op het gebied van werken en onderhoud (en indien nodig Diensten) begeleiden en adviseren.
 • Beschikt over goede adviesvaardigheden in een politiek gevoelige omgeving. Kan laveren tussen conflicterende belangen en behoeftes.
 • Kan omgaan met de omgevingsfactoren van de desbetreffende aanbestedingsprojecten.
 • Kan met enige creativiteit en flexibiliteit handelen en klantgericht werken, dat wil zeggen binnen de bestaande kaders de passende ruimte vinden.
 • Kan netwerken opbouwen, onderhouden en benutten.
 • Adviseert de directies en posten over het inkoopbeleid, de inkoopprocedures, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen van de inkoopprojecten van de desbetreffende directie/post.
 • Adviseert in de behoeftestelling, over het plan van aanpak, specificaties, (internationale) wet en/of regelgeving, commercieel technische aangelegenheden.
 • Kennis van en ervaring met aanbesteden van Werken cf. ARW (UAV-(GC) en bij voorkeur FIDIC).
 • Kennis en ervaring met het digitaal werken; zoals Samenwerkingsruimten, aanbestedingsplatform en diverse videoconferencing methoden.

Competenties

 • Resultaatgericht vooruitdenken, gedrag gericht op het realiseren van vooraf gestelde doelen.
 • Klantgericht onderzoeken van de wensen en behoeften van de opdrachtgever en met dit perspectief denken en handelen.
 • Diplomatiek vermogen om belangen van anderen te herkennen, in te schatten en hierop tactvol in te spelen.
 • Onderhandelen tot overeenstemming komen vanuit verschillende standpunten ,argumenten en/of belangen.
 • Aanpassingsvermogen doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen.
 • Stresstolerantie effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel, kalm en in het belang van de zaak reageren.

Wij
bieden

Werkomgeving
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

De afdeling FSO Inkoop verzorgt onder andere alle (meervoudig onderhandse) aanbestedingen voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Veelal betreffen het herhalingsaanbestedingen. Europese aanbestedingen worden uitgevoerd door de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS). Klanten van FSO Inkoop zijn naast de directies binnen het kerndepartement de circa 160 posten van Buitenlandse Zaken verspreid over de hele wereld. Tijdsverschillen, taal- en cultuurverschillen zorgen voor een bijzondere dynamiek.

Interesse