Impegno Nederland
Impegno Nederland | Den Haag
Den Haag
Fulltime, Parttime
In overleg
Universitair
13-02-2024
Zorg / Welzijn

Functie

De Manager GGZ betreft een functie met een tactisch karakter. De Manager GGZ zal dus naast het operationeel leidinggeven aan een organisatie-eenheid vooral het beleid ontwikkelen voor de middellange termijn. Tevens kan hij/zij een bijdrage leveren aan het strategisch beleid. De Manager GGZ heeft het vermogen om complexe zaken snel te doorzien en te vereenvoudigen, kan veel tegelijk, stuurt redelijk makkelijk grote groepen mensen aan en heeft een sterk verbindend vermogen. Heeft daarnaast het vermogen om mensen mee te krijgen met hun ideeën en visie. De Manager GGZ heeft een helikopterview. De Manager GGZ is belast met het leidinggeven aan meerdere teams of afdelingen.

Wij
vragen

  • Leidinggeven; Het bepalen van duidelijke doelstellingen en zorgdragen dat medewerkers bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen
  • Visie uitdragen; Ontwikkelen en uitdragen toekomstbeeld. Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Onderkennen van feiten, trends en toekomstige ontwikkelingen. Deze in een ruimere context en lange termijn perspectief van eigen werkterrein, vakgebied en/of organisatie(-onderdeel) plaatsen.
  • Plannen en organiseren; Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, activiteiten en middelen aangeven om bepaalde doelen te bereiken.
  • Resultaatgerichtheid; Gericht zijn op het vertalen -concretiseren-van doelen en het realiseren van resultaten conform tijdpad, normen en afspraken
  • Ondernemend; Kansen signaleren en deze omzetten in acties -veelal niet gebaande wegen-die bijdragen aan betere resultaten van de organisatie.
  • Stressbestendigheid; Het vermogen om goed te blijven functioneren en effectief te blijven presteren onder tijdsdruk, met onvoldoende middelen, bij onverwachte tegenslagen of teleurstelling.

Wij
bieden

Een uitdagende en gevarieerde functie in een superleuk bedrijf; Omgeving waarin eigen initiatief en goede ideeën zeer worden gewaardeerd en aangemoedigd; Positief en ondernemend werkklimaat; Je werkt nauw samen met je collega-manager regio Zuid-Holland; Auto van de zaak; Alle middelen die horen bij een moderne werkplek; werktelefoon, -laptop etc. Arbeidscontract voor 12 maanden met kans op verlenging; Individueel opleidingsbudget (loopbaanbudget); Salariëring volgens cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen functiegroep 60.

Interesse