Impegno Nederland
Impegno Nederland | Zoetermeer
Zoetermeer
Fulltime, Parttime
24 - 36 uur
Hbo
28-03-2024
Zorg / Welzijn

Functie

Als gezinscoach werk je met jongeren en hun gezinnen aan de gestelde hulpvraag ten behoeve van de ontwikkeling en groei van de jongere. De hulpvragen behelzen veelal (complexe) opvoedvraagstukken in combinatie met problematiek bij de jongere of de opvoeder(s). Een veilige ontwikkeling van de jongere is in het gedrang. Gezinscoaching is onder andere gericht op het aanleren van vaardigheden en het bewerkstellingen van een gedragsverandering bij de jeugdige of binnen het systeem van de jeugdige. De hulp vindt overwegend thuis of op school plaats.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het in de gezinssituatie analyseren van de hulpvraag; 
 • Het (mede) opstellen van hulpverleningsplannen en het bespreken en evalueren van de plannen met belanghebbenden; 
 • Het bereikbaar en beschikbaar zijn voor de (eigen) gezinnen; 
 • Verrichten van therapeutische interventies al dan niet in crisissituaties; 
 • Het bieden van kort- en langdurende doelgerichte hulp en procesmatige begeleiding door gebruik te maken van op de geïndiceerde hulpvraag gerichte hulpverleningsmethodieken; 
 • Het signaleren van ontwikkelingen en omstandigheden die oorzaak kunnen zijn van psychosociale nood en van achterstandsproblemen bij cliënten; 
 • Het meedenken in vraagstukken in de opvoeding. Het versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders en hen in hun krachten zetten; 
 • Je leert de gezinsleden om de positieve krachten van elkaar te ontdekken; 
 • Het opbouwen van een netwerk en hierin contact onderhouden met onder andere de doelgroep, gemeentelijke instanties en relevante organisaties; 
 • Deelnemen aan intern en extern (netwerk)overleg; 
 • Meedenken in beleidsontwikkeling op behandelgebied en methodiek(door)ontwikkeling. 
 • Het geheel zelfstandig verrichten van deze werkzaamheden, waarbij inhoudelijke terugval niet direct of nauwelijks aanwezig is en zelfs achteraf op hoofdlijnen de beslissingen kunnen worden getoetst; 
 • impegno goed neerzetten in de lokale behandelmarkt.

Wij
vragen

Criteria

 • 2-3 jaar werkervaring; 
 • Relevante afgeronde hbo-opleiding; 
 • Kennis van de lokale sociale kaart; 
 • In bezit van SKJ-registratie of een lopende aanvraag hiervan (vereiste bij Jeugd en Gezin); 
 • In bezit van rijbewijs B én eigen vervoer; 
 • Flexibel en bereid om op meerdere locaties te werken; 
 • Woonachtig binnen een straal van 20 km; 
 • Er zal een VOG opgevraagd worden.

Competenties en vaardigheden

 • Creatief; 
 • Flexibel; 
 • Zelfstandig; 
 • Resultaatgericht; 
 • Analytisch; 
 • Plannen en organiseren; 
 • Doelen stellen en delegeren; 
 • Stressbestendig; 
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Wij
bieden

Aanbod

 • Een uitdagende en afwisselende functie met veel persoonlijke vrijheid; 
 • Een positief en ondernemend werkklimaat waar je snel veel leert; 
 • Werken in kleine betrokken teams waar je stem telt; 
 • In het kader van deskundigheidsbevordering biedt impegno verschillende trainingen aan; 
 • Een tijdelijk arbeidscontract; 
 • Salariëring in schaal 55 volgens de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); 
 • Jaarlijks een balansbudget van maximaal € 500,- voor persoonlijke ontwikkeling, extra verlofuren of uit te betalen als brutoloon.

Interesse