Omega Groep
Omega Groep | Zwolle
Zwolle
Fulltime
36 uur
Universitair
26-04-2024
Leidinggevende

Functie

DE OPDRACHT
Intern
Hoewel de visie van de organisatie leidend blijft, is een meer bewuste benadering nodig. Verbetering van de resultaten die de organisatie boekt, is dan ook een belangrijke opdracht voor de nieuwe bestuurder.
Binnen de organisatie mag meer zicht komen op productiviteit en effectiviteit, en ook als het gaat over stuurinformatie kunnen er nog stappen gezet worden. Het stimuleren van een meer bedrijfsmatig gerichte aandacht en het verbeteren van het niveau van bedrijfsvoering is van belang. Dit vergt een andere mindset en een andere benadering van vraagstukken, en soms ander gedrag. Het doel is immers om de bijzondere en waardevolle zorg die Omega Groep biedt, ook in de toekomst te kunnen blijven aanbieden. Dit vergt van de toekomstige bestuurder een strategisch perspectief terwijl tegelijkertijd zaken in het hier en nu aandacht behoeven om dat strategische perspectief dichterbij te brengen.
Voor een deel van de professionals in de organisatie geldt dat zij, onder de nieuwe bestuurder, anders, duidelijker en/of steviger in hun rol mogen komen. Het MT kan meer als denktank en klankbord gebruikt worden, bedrijfsvoering dient steviger gepositioneerd te worden. Het zelf-startend vermogen van medewerkers mag toenemen en daarbij horen duidelijke kaders en een dito mandaat. Ook de onderlinge verbinding tussen teams en regio’s en het leren van elkaar mag meer aandacht krijgen.

Extern
Omega Groep denkt in kansen en mogelijkheden, is ondernemend, initiatiefrijk en gericht op groei. De nieuwe bestuurder brengt dit ondernemerschap in balans met wat de organisatie aan kan, met het verder op orde brengen van de basis en de interne professionalisering die nodig is. Kansen en mogelijkheden zijn er voldoende; een kritische blik naar hoe en waarop wordt ingezet of ingeschreven is gewenst. Ook in het werkveld initieert de bestuurder (boven)regionale samenwerkingen, continueert deze en geeft ze verder vorm.

Kortom, de nieuwe bestuurder staat voor de opdracht om Omega Groep, met behoud van de visie, te loodsen naar een volgende fase in haar bestaan, haar verder te professionaliseren en daarmee gereed te maken voor de toekomst. 

 

WAT GA JE DOEN?
Je bent een ervaren bestuurder die denkt in kansen en de zorgfinanciering kent en kan doorgronden. Je kent de wereld van de zorgkantoren, bent een gelijkwaardig partner in gesprekken en onderhandelingen en weet Omega Groep goed te positioneren. Je denkt strategisch en bent diplomatiek én stevig.
Je hebt een duidelijke visie op de huidige maatschappelijke context, een scherp oog voor ontwikkelingen in het werkveld en vertaalt dat naar wat dit voor de organisatie betekent. Je hebt lef, kijkt met een vernieuwende blik en hebt het vermogen om “out of the box” te denken.

Je leiderschap start vanuit gelijkwaardigheid en is eigentijds, energiek en bezielend, zonder aan realisme in te boeten. Je enthousiasmeert en creëert draagvlak, ook als dingen moeilijk of ingewikkeld zijn. Je luistert goed, ook naar de onderstroom, betrekt mensen en neemt ze mee. Vervolgens geef je hen, binnen kaders en met bijbehorend mandaat, de ruimte, het vertrouwen en het eigenaarschap om de ingezette koers en bijbehorende resultaten te realiseren. Je stuurt op hoofdlijnen. Op de realisatie van afgesproken doelen houd je vanzelfsprekend vinger aan de pols. Je spreekt, waar nodig aan én geeft ruimte voor ontwikkeling. Waar nodig toon je daadkracht en doortastendheid.

Je bent duidelijk en transparant in je communicatie en koersvast. Je bevordert samenhang en samenwerking zonder aan flexibiliteit te verliezen. Je kent de interactie en dynamiek met medezeggenschapsgremia en weet deze, waar van toepassing, goed te positioneren.

Wij
vragen

  • Je voelt je intrinsiek verbonden aan de missie en visie van Omega Groep;
  •   Je hebt ervaring in een bestuurlijke rol in een organisatie in verandering binnen de zorg; je veranderervaring is aantoonbaar.
  •   Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
  •   Je bent bedrijfsvoerings-technisch goed onderlegd, een relevante opleiding is een pré;
  •   Je bent gepokt en gemazeld in de externe contacten met financiers, stakeholders en andere spelers in het werkveld;
  •   Je hebt ervaring met de dynamiek van een organisatie met aandeelhouders en een Raad van Commissarissen.

Wij
bieden

Je gaat werken in een visie-gedreven organisatie met een familiecultuur en zeer intrinsiek gemotiveerde en betrokken medewerkers, die ruimte krijgen om de goede dingen op de goede manier te doen als het gaat om de juiste zorg voor en ondersteuning van de cliënt. Medewerkers zijn trots op Omega Groep en blij om er te werken.

  • We bieden een contract voor onbepaalde tijd voor een fulltime dienstverband.
  • Inschaling vindt plaats in WVT 3.

Interesse