Zandrecycling | ABC Westland 231 | 2685 DC Poeldijk

Waarom werken bij Zandrecycling

Zandrecycling Nederland is een samenwerkingsverband van Boskalis Environmental en vandervalk+degroot. Sinds 1988 zijn wij het enige bedrijf in Nederland dat zich volledig heeft gespecialiseerd in recycling (reinigen en verwerken) van rioolslib, kolkslib, gemaalslib en veegzand, ofwel RKGV. Onze klanten zijn onder andere gemeenten, waterschappen, rioolreinigingsbedrijven en grond-, weg en waterbouwbedrijven. Stuk voor stuk stellen ze de hoogste eisen aan volksgezondheid en milieuvriendelijkheid.

RKGV is de verzamelnaam van rioolslib, kolkslib, gemaalslib en veegzand, ofwel veegvuil. In Nederland wordt er door onderhouds- en reinigingswerkzaamheden jaarlijks ruim 100 kiloton RKG-slib en 300 kiloton veegvuil ‘geproduceerd’. Beide zijn sterk verontreinigde materies die onder andere olieresten, zware metalen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) bevatten. Het spreekt vanzelf dat deze stoffen schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid en dat niets ervan mag terugkomen in het milieu. Sinds de invoering van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) in 2003 is veegvuil- en slibverwerking dan ook aan zeer strenge regels gebonden. Dit alles vraagt om een zeer gespecialiseerde aanpak.

Zandrecycling Nederland is geen afvalverwerker die veegvuil- en slibverwerking aanbiedt als ’bijproduct‘, maar houdt zich als enige in Nederland lóuter bezig met het reinigen en verwerken van RKGV. En we doen dat al sinds 1988, nog vóórdat het Landelijk Afvalbeheerplan überhaupt werd ingevoerd. Zandrecycling Nederland is dan ook de specialist op dit gebied. Met grondige reinigingstechnieken, een landelijk netwerk van inzamel- en verwerkingslocaties, gekwalificeerde medewerkers en een verregaande service laat Zandrecycling Nederland elke dag weer zien hoe het kán. En hoe het hóórt.