Westland Cultuurweb | Naaldwijk | 0174237045

https://www.westlandcultuurweb.nl/

Westland Cultuurweb brengt kunst en cultuur dichterbij! We zetten ons in om cultuureducatie en cultuurparticipatie mogelijk te maken voor alle 115.000 Westlanders. Dat doen we door kinderen en jongeren binnen het onderwijs hun talenten en creativiteit te laten ontdekken en ontwikkelen. Door hen buiten school te stimuleren hun passie voort te zetten - alleen en samen met anderen. Dat doen we door het rijke culturele leven in het Westland zichtbaar te maken, kleur te geven en te laten bloeien. En dat doen we door al die Westlanders die van huis uit of door hun situatie niet gemakkelijk met kunst en cultuur in aanraking komen te helpen hun creatieve weg te vinden.

Wij organiseren, faciliteren, adviseren, creëren beweging, maar hebben geen kunstdocenten in dienst. Daarvoor trekken we op met onze partners. Cultuurweb is een netwerkorganisatie die samenwerkt met tal van scholen, cultureel ondernemers, kunstdocenten, verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en amateurkunstenaars. Dit doen we vanuit onze kernwaarden werken met lef, sturen op impact, leiderschap spreiden en betekenisvol verbinden. Met een klein en sterk team bestaande uit dertien medewerkers.