Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw |

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor de aflossings- en renteverplichtingen van woningcorporaties, waardoor corporaties voor de financiering van hun sociale woningbouw toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen de laagst mogelijke kosten. Het door WSW geborgde vermogen bedraagt circa € 80 miljard. De door WSW geboden zekerheidsstructuur geniet het vertrouwen van gemeenten, rijksoverheid en financiers (met een triple-A rating van de ratingbureau‘s Standard & Poor’s en Moody's Investor Service). Bij WSW werken ongeveer 70 medewerkers. Bij ons werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan de financiering van sociale woningbouw in Nederland. WSW heeft onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid hoog in het vaandel staan.