Frankelandgroep |

De Frankelandgroep is een verzamelnaam voor tien stichtingen, waarvan er vijf een verpleeg- en/of zorgcentrum zijn. De statuten van deze stichtingen zijn op de essentiële onderdelen gelijk. Bovendien bestaat het bestuur en toezichthoudend orgaan bij alle stichtingen uit dezelfde personen. Praktisch gezien is er dus sprake van één centraal geleide organisatie.

De zorglocaties van de Frankelandgroep hebben elk een eigen identiteit en sfeer die voortkomt uit hun ontstaansgeschiedenis. We hebben als doel dat ouderen met hun eigen leefstijl aansluiting vinden en zich thuisvoelen binnen één van deze culturen. Datzelfde geldt voor medewerkers en vrijwilligers, zodat zij met plezier kunnen werken.