de Vrije School |

Waarom werken bij de Vrije School

Onze missie is om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. Daartoe helpen wij hen hun basisvaardigheden (op zowel cognitief, fysiek, emotioneel als sociaal vlak) op een gezonde manier te ontwikkelen en stimuleren wij hun eigen probleemoplossend vermogen.