Beukenrode | Dijkweg 47 | 2671 GA Naaldwijk | 0174-621357

Waarom werken bij Beukenrode

De missie van de Stichting is het ondersteunen van mensen in hun wens om de laatste maanden van hun leven thuis, in hun eigen omgeving of bijna thuis in het Hospice te kunnen doorbrengen. Daarbij gaan we uit van de visie dat mensen niet alleen op hun eigen wijze moeten kunnen leven, maar ook op hun eigen wijze moeten kunnen sterven. 

Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen er de voorkeur aan geven thuis te overlijden. De Stichting komt aan deze behoefte tegemoet door met speciaal opgeleide vrijwilligers zorg en steun te bieden aan de terminaal zieke, de familieleden en andere mantelzorgers bij de cliënt thuis, in het hospice of in overige locaties. Bij deze palliatieve terminale zorgondersteuning staat de kwaliteit van leven voorop en de mogelijkheid van gasten/zieken om zo lang mogelijk de regie in handen te houden.

Na de oplevering op 14 december 2012, ontving Hospice Beukenrode op 17 december de eerste bewoner. De officiële opening vindt later plaats, op 19 april 2013. Met een feestelijke bijeenkomst in de Oude Kerk Naaldwijk staat het bestuur stil bij de realisatie van het hospice en wordt Vrienden van Hospice Beukenrode ten doop gehouden.

Hospice Beukenrode bleek al in het eerste jaar te voldoen aan een behoefte. Waar een gemiddeld hospice zo’n 36 gasten per jaar ontvangt, mocht Hospice Beukenrode in haar eerste jaar 54 gasten verwelkomen. De reacties van de gasten en familieleden zijn positief. Ze geven aan dat ze rust hebben gevonden in het huis en waarderen dat mensen op een waardige manier afscheid kunnen nemen van het leven.