Berg Hortimotive | De Lier | 0174-517700

Berg Hortimotive heeft als doel om bedrijven in de glastuinbouw wereldwijd te ontzorgen in het logistieke proces. Voor alle handelingen in de kas, tot en met het verzendklaar maken, leveren we oplossingen die bedrijfsspecifiek zijn. De systemen van Berg Hortimotive creëren voor ondernemers de mogelijkheid het management van hun bedrijf te optimaliseren. Eigen engineering en productie stelt ons in staat om exact in te spelen op de wensen van uiteenlopende opdrachtgevers in uiteenlopende teelten en landen. 

In de missie van Berg Hortimotive neemt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijke plaats in. Berg Hortimotive neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. We maken bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. En we gaan zelfs nog een stapje verder, want we richten ons op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Voor nu en in de toekomst. MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de Berg Hortimotive gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Door langdurige relaties aan te gaan, zijn we betrokken bij onze klanten. En door innoverend te werk te gaan, kunnen we ook voor de uitdagingen van morgen handvatten bieden.