Twee leden voor de raad van toezicht met (bestuurlijke) ervaring

Solliciteer direct
Bewaar vacature

Zwem- en recreatiecentrum De Boetzelaer | Monster | 0174-286610
Zwem- en recreatiecentrum De Boetzelaer | Monster | 0174286610
Monster
Bijbaan
In overleg
Overig
27-01-2021
Personeel / Organisatie

Functie

De Raad van Toezicht van stichting De Boetzelaer (‘De Boetzelaer’) heeft tot taak toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen De Boetzelaer. Zij is werkgever ten opzichte van de directeur/bestuur, houdt toezicht op diens functioneren en staat hem met raad en daad ter zijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van De Boetzelaer en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij De Boetzelaer betrokkenen af. De Raad van Toezicht beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de directeur/bestuurder.

Wij
vragen

Bij voorkeur kennis van onderwerpen aangaande bedrijfsvoering, zoals financiën, personeel en ICT alsook leden met affiniteit en kennis van communicatie, marketing en/of openbaar bestuur en juridische zaken.

Interesse

Motivatiebrief en CV kunnen worden gemaild naar danielle@deboetzelaer.nl
Sluitingsdatum 15 februari a.s.

Voor een profielschets, het volledige Reglement Raad van Toezicht en meer informatie over De Boetzelaer, zie de website www.deboetzelaer.nl/werken-bij-de-boetzelaer

Het eerste kwartaal van 2021 komen de andere vacatures online te staan.
Open sollicitatie's en CV's zijn altijd welkom!
Je kunt je motivatie mailen naar danielle@deboetzelaer.nl

Solliciteer direct