Senior kennisadviseur gedrag

Solliciteer direct
Bewaar vacature

Belastingdienst
Belastingdienst | Den Haag
Den Haag
Fulltime
32 - 36 uur
Overig
05-05-2022
Overig

Functie

Dit doe je bij de Belastingdienst

De Belastingdienst staat als uitvoeringsorganisatie in contact met belastingplichtigen. Het belang van kennis en inzicht in hun behoeften, drijfveren en gedragingen wordt al langer onderkend. Op diverse plekken in de Belastingdienst werken (steeds meer) mensen die als taak hebben gedragsinzichten vaker en beter toe te passen. De laatste jaren is de aandacht voor het thema gedrag verder toegenomen. Deze toegenomen aandacht biedt kansen, maar dan is wel een grondige analyse nodig van (i) wat we precies bedoelen met ‘het toepassen van gedragsinzichten’, (ii) waar en hoe gedragsinzichten al worden toegepast in het werk en (iii) welke mogelijkheden er zijn om vaker en beter gedragsinzichten toe te passen. Als senior kennisadviseur gedrag draag je hieraan bij, in directe samenwerking met verschillende organisatieonderdelen van de Belastingdienst. In deze functie start je met het in kaart brengen van de rollen, verantwoordelijkheden en expertises van de verschillende organisatieonderdelen op het thema gedrag. Van belang is dat de onderlinge complementariteit tussen de organisatieonderdelen op dit thema versterkt wordt. Jij doet hier voorstellen voor en helpt deze te realiseren. De Belastingdienst wil vaker en beter samenwerken met de andere onderdelen binnen het Ministerie van Financiën om het thema gedrag een meer prominente plaats te geven in beleid(sthema’s). Belangrijke aspecten van deze functie zijn het opzoeken en opzetten van samenwerkingen tussen de verschillende directoraten-generaal op gedragsvraagstukken én het stimuleren van de toepassing van een breed palet aan gedragsinzichten. Met een breed palet bedoelen we een brede blik op de verschillende wetenschappelijke disciplines die aan gedrag raken, waarbij het om meer gaat dan concepten als ‘nudging’, ‘biases’ en ‘ruis’.  
Jij bent als een van de coördinatoren van het Gedragsnetwerk Financiën de spin in het web in de samenwerking en kennistoepassing binnen het gehele Ministerie van Financiën. Je organiseert dit netwerk, bevordert kennisdeling en samenwerking. Zo til je het onderwerp gedrag binnen onze organisatie naar een hoger niveau. Je maakt deel uit van de concerndirectie Innovatie en Strategie, die als opdracht heeft het innovatief en strategisch vermogen en de kennisbasis van de Belastingdienst te versterken. Je werkt binnen deze directie bij de afdeling Kennis waar je samenwerkt met deskundige en bevlogen collega’s, allen met hart voor kennis. Je werkt ook nauw samen met de collega’s van de andere twee afdelingen binnen de directie: Strategie en Innovatie. Ook hen ondersteun je met kennis over gedrag, bijvoorbeeld bij het doen van experimenten.

Wij
vragen

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau en bent deskundig en ervaren in gedragswetenschappelijk onderzoek.
 • Je hebt brede kennis van onderzoeksmethodes, je hebt een onderzoeksmaster afgerond en bent bij voorkeur gepromoveerd.
 • Je hebt minimaal zeven jaar werkervaring in een soortgelijke adviesrol.
 • Je kan gedrag vanuit een breed pallet aan disciplines benaderen. Denk aan de antropologie, economie, psychologie, gedragseconomie, sociologie en systeemwetenschap.
 • Je hebt aantoonbare en stevige ervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie, bij voorkeur bij een departement of uitvoeringsorganisatie en je voelt de verschillende belangen en rollen dan ook goed aan. Je bent in staat om adviezen over de toepassing van gedragsinzichten op meerdere niveaus (van operationeel tot strategisch) en in verschillende type praktijken (van uitvoering in primaire directies tot en met innovatie bij I&S).
 • Je bent een netwerker en legt makkelijk contact met onder meer wetenschappers, andere departementen, beleidsmakers en collega’s binnen de Belastingdienst. Als je al beschikt over een netwerk is dat een pre.
 • Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, werkt dan ook makkelijk samen met uiteenlopende mensen en kunt enthousiasmerend presenteren.

Wij
bieden

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: Schaal 13
 • Salarisomschrijving: In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maandsalaris: Min €4.367,- - €6.547,- (bruto)
 • Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimum aantal uren per week: 32
 • Maximum aantal uren per week: 36
 • Overige arbeidsvoorwaarden: Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Interesse

Interesse? Twijfel niet en solliciteer direct!

Solliciteer direct