Projectmedewerker Team Vlot Zorg

Solliciteer direct
Bewaar vacature

VNG
VNG
Den Haag
Parttime
32 uur
Hbo
14-07-2021
Personeel / Organisatie

Functie

Als projectmedewerker werk je mee om het VLOT ondersteuningsteam van regioadviseurs beter te faciliteren. Dat gaat in ieder geval om de inhoudelijke en organisatorische organisatie van wekelijkse overleggen, waaronder het opstellen van de agenda en notulen. Daarnaast wordt actief verbinding gelegd met verwante thema's en programma's, denk daarbij aan de ontwikkelingen rondom de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars, de wet verplichte ggz, privacy & gegevensuitwisseling, de levensloopfunctie/ketenveldnorm of de re-integratie van ex-gedetineerden. Van de trainee wordt verwacht hierin actief mee te denken en doen.

In overleg met jou worden de werkzaamheden nader bepaald. Te denken valt aan bijwonen overleggen en (mondeling of schriftelijk) terugkoppeling verzorgen, opstellen van voortgangsrapportages, organiseren van regiobijeenkomsten/werkbezoeken en meewerken aan communicatieproducten zoals nieuwsbrieven en de website.

Wij
vragen

  • HBO/WO werk- en denkniveau
  • kennis en/of ervaring met het sociaal domein (Jeugd, WMO, participatie) of Zorg & Veiligheid
  • Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk
  • In staat om zelfstandig te werken
  • In staat om snel te kunnen schakelen en contact te leggen
  • Werkt nauwkeurig
  • Proactief en flexibel

Wij
bieden

De traineeopdracht geeft de trainee de mogelijkheid om in een korte tijd kennis te maken met een complex en dynamisch werkveld rondom landelijk beleid en regionale ondersteuning/implementatie op het domein zorg en veiligheid. Hierbij ontwikkelt de trainee een breed netwerk bij zowel de ministeries als bij de VNG. Tegelijkertijd biedt de traineeopdracht ruimte om gezamenlijk de verdere werkzaamheden te bepalen waardoor de trainee zich maximaal en naar eigen wens kan ontwikkelen.

Interesse