Mentorschap Rotterdam | Vlaardingen
Mentorschap Rotterdam | Vlaardingen
Vlaardingen
Parttime
Uren in overleg
Overig
13-09-2022
Zorg / Welzijn

Functie

Mentoren gezocht 

Mentorschap Rotterdam e.o. zoekt in Vlaardingen en in de regio vrijwilligers die mentor willen zijn.

Een mentor kan optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger voor mensen die vanwege een verstandelijke beperking, dementie, of een psychiatrische stoornis, niet meer in staat zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te nemen. Het betreft vaak mensen die geen familie meer hebben waar ze voor ondersteuning op terug kunnen vallen. Deze mensen wonen in een woonvoorziening of (nog) thuis. 

Mentorschap Rotterdam e.o. wordt door de kantonrechter tot mentor benoemd om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van mensen die (deels) wilsonbekwaam zijn. De mentor ontvangt een onkostenvergoeding.

Wat doet Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.?
• Het werven van vrijwilligers voor het mentorschap
• Zorg dragen voor scholing en ondersteuning van de mentoren
• Het matchen tussen mentor en cliënt
• Het coördineren van de aanvraag voor een mentor naar de rechtbank.

Wij
vragen

Wij zoeken mensen die:
• Gevoel hebben voor mensen met dementie, een psychische of verstandelijke beperking
• In staat zijn en indien nodig besluiten te nemen namens hun cliënt
• Kunnen onderhandelen met zorg- en hulpverleners
• Inzicht hebben in hun eigen handelen
• Communicatief vaardig zijn
• Bereid zijn gemiddeld eenmaal per 2 weken hun cliënt te bezoeken 

Interesse

De basistraining voor mentoren wordt gedurende het jaar op verschillende momenten aangeboden. Heeft u belangstelling of vragen over 
het mentorschap, neemt u dan contact op met: Ann Dekker T: 06-22961551 E: [email protected]

WWW.MENTORSCHAP-ROTTERDAM.NL

Solliciteer direct