Leraar bewegingsonderwijs Westland

Solliciteer direct
Bewaar vacature
Herman Broerenstichting | Delft | 015-2141066
Herman Broerenstichting | Delft | 015-2141066
Westland
Parttime
1 dag
Mbo
07-01-2022
Onderwijs

Functie

Wie zoeken wij?
Als vakleraar bewegingsonderwijs geef je les aan onze leerlingen in de SO en VSO groepen (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen). Je hebt ervaring in het doorzien van groepsprocessen en je bent in staat richting te geven aan het klassenmanagement. Je bent bedreven in het stellen van kleine doelen voor leerlingen en kan tevreden zijn met kleine vorderingen. Daarentegen hebt je wel verwachtingen van onze leerlingen en handel je daarnaar. Je creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Je hanteert in je lessen verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten. Je kunt snel initiatief nemen tot het aangaan van intensief contact met leerlingen en je bent in staat de gedragsproblematiek te scheiden van de persoon en dit gedrag te relativeren. Flexibiliteit is in het werken met onze leerlingen een sleutelwoord.

Als vakleraar bewegingsonderwijs heb je als primaire taak het verzorgen van bewegingsonderwijs aan leerlingen en verricht je rechtstreeks daaruit voortvloeiende taken. Je zorgt voor de organisatie en het administratieve beheer van het bewegingsonderwijs. Je begeleidt stagiaires. Je draagt bij aan activiteiten van de school en de algehele gang van zaken. Je zorgt voor de ontwikkeling en vernieuwing van het vakonderwijs.

Je hebt een afgeronde opleiding als leraar bewegingsonderwijs, bij voorkeur ervaring in het SO/VSO. Je hebt een open en communicatieve houding en een initiatiefrijke en flexibele instelling.

De invulling van de vacature kan zowel in Naaldwijk (SO/VSO) als in Monster (VSO onderwijszorggroepen).

Wij
bieden

Wat bieden wij?
Een uitdagende werkplek met ruimte voor ontwikkeling en eigen inbreng binnen een enthousiast en zelfstandig team. In Naaldwijk is een duo collega leraar bewegingsonderwijs werkzaam voor drie dagen per week.

Nieuwe medewerkers volgen in de eerste twee jaar van benoeming een inscholingsprogramma, bestaande uit diverse informatie-, scholingsbijeenkomsten. Een intensief begeleidingsplan door de locatiedirecteur en intern begeleider is hier onderdeel van. Ook krijg je een buddy toegewezen, dit is een collega leraar die een vraagbaak is voor allerlei praktische vragen m.b.t. het klassen- en schoolgebeuren.

Arbeidsvoorwaarden:
Bij een baan vol uitdaging en verantwoordelijkheid horen een beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden, passend bij de functie. Naast een salaris, dat conform de CAO Primair Onderwijs wordt bepaald in salarisschaal L11, ontvangen medewerkers een eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, een tegemoetkoming in de reiskosten, een prima pensioenregeling (ABP) en korting op diverse verzekeringen.

In het schooljaar 2021-2022 ontvangen alle medewerkers van de Herman Broerenstichting een arbeidsmarkttoelage van 5%! Bij ongewijzigd beleid en/of omstandigheden zal dit ook voor schooljaar 2022-2023 gelden.

De benoeming is in eerste instantie tijdelijk voor de duur van een jaar, met zicht op een vaste benoeming. Bij gebleken geschiktheid wordt de benoeming na een jaar omgezet in een benoeming  voor onbepaalde tijd.

Sollicitatieprocedure:
Van sollicitanten ontvangen wij graag een uitgebreide motivatiebrief en een CV. Wanneer we jouw sollicitatie hebben ontvangen, sturen wij je een bevestiging.

Bij een positieve beoordeling volgt een uitnodiging voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie (BAC). De BAC bestaat uit de locatiedirecteur van het team waar de vacature is ontstaan, professionals uit de praktijk (leraar en intern begeleider) en de bestuursmedewerker Personeel. Op basis van het gesprek wordt door de BAC bepaald of je zult worden uitgenodigd om een dagdeel mee te draaien bij de lessen bewegingsonderwijs. Aansluitend vindt er een terugkoppeling plaats met de BAC. Het aantal gesprekken en de inhoud ervan kan per vacature verschillen.

Het laatste gesprek is altijd een arbeidsvoorwaardengesprek. Het opvragen van referenties is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Interesse

Graag ontvangen wij jouw uitgebreide motivatiebrief en CV via [email protected]

Solliciteer direct