Librijn openbaar onderwijs | Delft
Librijn openbaar onderwijs | Delft
Rijswijk
Fulltime
In overleg
Hbo
11-10-2021
Onderwijs

Functie

(ook als je een kleinere aanstelling wilt nodigen wij je van harte uit te solliciteren)

De school zien wij als een ideale minimaatschappij waarin we werken met kinderen en leid(st)ers om de uitgangspunten van Maria Montessori (1870-1952) te verwezenlijken. In een veilige omgeving met als belangrijkste waarden: vertrouwen, respect, begrip, liefde en geduld kan het kind zich in vrijheid ontplooien tot een zelfstandige persoonlijkheid met een brede ontwikkeling. Onze Montessori pedagogiek en didactiek sluit goed aan bij de volgende uitspraak van Maria Montessori:

"Zij toonde ons, dat kinderen die in vrijheid mogen werken, opgroeien tot gelukkige mensen, die zich verantwoordelijk weten voor hun werk en die daardoor in staat zijn mee te bouwen aan een betere samenleving der mensen in vrede

Wij
vragen

  • de dagelijkse onderwijsactiviteiten voorbereidt, lesgeeft en leerlingen begeleidt
  • ontwikkelingen volgt, de leerresultaten van de leerlingen evalueert en beoordeelt en daarover rapporteert aan de ouders en de directeur.
  • een bijdrage levert aan de leer-en opvoedingsdoelen van de school en ontwikkelingen vertaalt naar didactische werkvormen en leeractiviteiten.
  • beschikt over een afgeronde PABO-opleiding of bijna gehaald hebt.
  • beschikt over een afgeronde montessoriopleiding of bereidt is om die te gaan volgen
  • enthousiast en creatief is om te bouwen aan een nieuwe school.

Wij
bieden

  • een afwisselende functie met enthousiaste collega's.
  • een enorme uitdaging in een zeer snel groeiende, nieuwe duurzame wijk
  • de salariëring voor de functie is conform de CAO Primair Onderwijs salarisschaal L10

Interesse