Jeugd- en gezinswerker

Solliciteer direct
Bewaar vacature

Cardea
Cardea
Katwijk
Parttime
28 uur
Hbo
10-01-2022
Zorg / Welzijn

Functie

Wat zijn de werkzaamheden van een jeugd- en gezinswerker?

Gezinnen en jongeren die hulp nodig hebben bij opvoed- en opgroeiproblemen krijgen ambulante hulpverlening vanuit het team. De geboden hulpverlening is gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving. De medewerkers stimuleren dat het gezin zelf de regie houdt (of neemt) over hun eigen situatie. De hulpverlening kan sterk variëren: van een moeder die belt omdat ze zich geen raad meer weet met haar peuter, een opstandige puber met sterk grensoverschrijdend gedrag tot een langdurig begeleidingstraject voor een gezin met meervoudige problematiek. Samen met het gezin stelt de  een gezinsplan op. Samen wordt bekeken wie kunnen helpen bij het realiseren van hun doelen. Zo nodig schakelt de Jeugd- en Gezinswerker daarbij rechtstreeks jeugdhulpspecialisten in of ondersteuning vanuit andere domeinen. De Jeugd- en Gezinswerker draagt zorg voor de continuïteit en de coördinatie van de geboden ondersteuning. Ouders, jongeren en voorzieningen (o.a . scholen, huisartsen) hebben te maken met één contactpersoon binnen het team. Jeugd- en Gezinswerkers geven consultatie en advies. Ze denken mee met en versterken professionals die in de basisvoorzieningen werken.

Wij
vragen

Medewerkers in het team kunnen:

 • consultatie en advies geven: ouders, jeugdigen en basisvoorzieningen versterken;
 • ambulante hulp geven;
 • basisdiagnostiek uitvoeren (in team beschikbaar);
 • 1Gezin1Plan en zorgcoördinatie uitvoeren;
 • rechtstreeks jeugdhulpspecialisten inschakelen;
 • zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.
 • Zelfstandig een verzoek tot onderzoek schrijven.

Wat zoekt het Wijkteam Katwijk?

 • Wij zoeken een stevige persoon met kennis en ervaring van/met de jeugdsector en/of het sociale domein.
 • Je hebt een passende hbo opleiding aangevuld met enige jaren relevante werkervaring in het werken met (multiproblem) gezinnen en complexe problematiek.
 • Je vindt het een uitdaging om samen met je collega’s het Wijkteam verder vorm te geven. Je bent stressbestendig, flexibel en kan functioneren in een omgeving die volop in ontwikkeling is.
 • Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en durft kritisch te zijn. Je bent in staat zelfstandig en methodisch te werken, neemt zelf initiatief.
 • Je bent bereid om nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die horen bij werken met ons zogenaamde T-profiel: ieder teamlid wordt zowel generalist als specialist. Generalist waar het gaat om het brede spectrum aan opvoed- en opgroei vragen waarmee je te maken krijgt. Specialist vanwege de expertise die jij inbrengt vanuit je vorige baan.
 • Je bent bereid veiligheidszaken op te pakken en te begeleiden en je schrijft zelfstandig een Verzoek tot Onderzoek.
 • Je hebt kennis en ervaring met hulpverleningsmethodieken, zoals o.a. oplossingsgericht werken, Signs of safety, sociale netwerkstrategieën. Je bent bekend met de Meldcode.
 • Je bent een teamspeler. Als lid van het team draag je bij aan de gezamenlijke taak waar jullie voor staan; je deelt je kennis, zet je ervaring in en leert van je collega’s.
 • Je bent in staat om een netwerk op te bouwen in het gebied waar je gaat werken om een bijdrage te leveren aan het versterken van het pedagogische klimaat in scholen en wijken; te zoeken naar mogelijkheden om sociale netwerken te versterken en meer te benutten.

Wij
bieden

Verder is van belang:

De functie wordt ingeschaald als jeugdzorgwerker B, salarisschaal 9 (min. € 2603,56,- max. € 3888,56- bruto per maand op basis van 36 uur). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Jeugdzorg. Het opvragen van referenties inclusief het onderwerp grensoverschrijdend gedrag maakt onderdeel van de selectieprocedure. Registratie bij het SKJ is een vereiste, dus het is van belang is dat je aan de registratie-eisen voldoet voor het SKJ. Deze registratie-eisen zijn te vinden op skjeugd.nl. Mocht je nog niet geregistreerd zijn, dient voor de start van de functie de aanvraag ingediend te zijn bij het SKJ.

Interesse

Het wijkteam Jeugd van de gemeente Katwijk bestaat uit medewerkers afkomstig uit verschillende organisaties en maakt deel uit van het integrale wijkteam. Het doel van de teams is om ouders, kinderen en jongeren, met matige tot ernstige opvoed- en opgroeiproblemen op maat te kunnen helpen. Door de juiste deskundigheid vanuit het team in te zetten en te doen wat nodig is. Het wijkteam Jeugd werkt in de omgeving waar hun cliënten wonen en naar school gaan.

Solliciteer direct