Pcohs
Pcohs
Rotterdam
Parttime
In overleg
Mbo, Overig
23-09-2021
Onderwijs

Functie

De IB'er is verantwoordelijk voor de leerlingzorg en heeft hierin een coördinerende, coachende en begeleidende rol. De IB'er heeft bij het vaststellen van ondersteuning oog voor de individuele leerling, de contexten binnen de groepen en de school als geheel. De IB'er is, samen met eventuele externe deskundigen, bij de hulpvragen van leerkrachten en ouders een gesprekspartner. In nauwe samenwerking met de directie en de andere IB'er zet hij/zij op professionele wijze een koers uit in het belang van de ontwikkeling van de leerling en de school. Dit aan de hand van de onderwijskundige en pedagogische kaders, die in overleg met team zijn bepaald.

Wij
vragen

het beste uit onze leerlingen haalt; een flexibele instelling heeft en kinderen met zorg en betrokkenheid kan begeleiden; participeert in een enthousiast team, dat 'er voor gaat!'; in het bezit is van de vereiste onderwijsbevoegdheid; in het bezit is van een diploma van IB'er, of bereid is dit te halen; samenwerkt met interne specialisten en externe netwerken; van harte kiest voor protestants-christelijk onderwijs; uitstekende communicatieve vaardigheden heeft?

Interesse