Kroostopvang
Kroostopvang
Lisse
Fulltime, Parttime
In overleg
Mbo
27-09-2021
Zorg / Welzijn

Functie

Ervaring met en kennis van de ontwikkeling van kinderen

Aandacht hebben voor en inzicht hebben in de individualiteit van een kind

In staat zijn tot het bieden van warmte en geborgenheid aan kinderen

In staat zijn tot het stimuleren van een kind in zijn/haar ontwikkeling

Bereidheid om het kind op te voeden met een multiculturele levenshouding

Bewust hanteren van straffen en belonen, zonder gebruik te maken van geestelijk en/of lichamelijk geweld

Een positieve houding ten opzichte van Kroostopvang

Bereidheid tot samenwerken met Kroostopvang en uitvoering van het pedagogisch beleid (o.a. werkplan, observaties)

Bereidheid tot accepteren van begeleiding of ondersteuning door Kroostopvang

Bereidheid tot het volgen van trainingen en deelname aan de jaarlijkse studiedag

Bereidheid zich te houden aan de richtlijnen met betrekking tot de opvang en de gemaakte koppelingsafspraken

Wij
vragen

Minimumleeftijd:20 jaar

Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid in relatie tot kinderopvang

Beschikken over een geldig certificaat EHBO aan kinderen, ingeschreven staan in Personenregister Kinderopvang

Beschikken over een diploma Pedagogisch Medewerker niveau 3 of 4 of een vergelijkbaar diploma, minimaal MBO Helpende Zorg en Welzijn

In staat zijn tot het bieden van continuïteit en stabiliteit

Open staan voor en respecteren van andere ideeën en levenswijzen

In staat en bereid zijn het eigen handelen met betrekking tot de omgang met kinderen (en eigen kinderen) bespreekbaar te maken, zowel in het contact met de ouders als met Kinderopvang Thuis.

Bereid zijn zich te houden aan de regels van Kroostopvang met betrekking tot het gelijktijdig opvangen van kinderen (in combinatie met de eigen kinderen; voldoen aan de wettelijk gestelde aantallen)

Discreet omgaan met vertrouwelijke informatie

Het waarborgen van privacy

Correct taalgebruik

Interesse