Zwem- en recreatiecentrum De Boetzelaer | Monster | 0174-286610
Zwem- en recreatiecentrum De Boetzelaer | Monster | 0174286610
Monster
Fulltime
36 uur
Hbo
16-11-2021
Financieel / Administratief

Functie

Tegelijkertijd met de nieuwbouw van het zwembad is een nieuw besturingsmodel geïntroduceerd. Het oude model met een bestuur/directeur is vervangen door een directeur/bestuurder / raad van toezicht model. Hierbij is de directeur/bestuurder eindverantwoordelijk voor zowel de operationele dagelijkse aansturing van de organisatie als de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid op langere termijn. De speerpunten van de directeur/bestuurder bestaan uit zowel intern als extern georiënteerde zaken. De externe focus komt tot uitdrukking in het verstevigen van de relatie met alle relevante stakeholders, van nu en in de toekomst. Het maatschappelijk veld waar de stichting een belangrijke rol speelt vraagt om frequente afstemming met tal van stakeholders zoals de gemeente, bedrijven, instellingen en con-collega zwembaden. De directeur vervult hierin een prominente rol. De interne focus zal vooral liggen in de verdere ontwikkeling van de professionele bedrijfsvoering. Dit komt mede voort uit de nieuwe rolverdeling en de daarbij behorende verantwoordingsstructuur tussen directeur/bestuurder en raad van toezicht. Financiële analyses, risicomanagement en personeelsmanagement staan hierbij centraal.

De ideale kandidaat is een ervaren mensgerichte leidinggevende met visie die beschikt over moderne managementkwaliteiten en makkelijk schakelt van strategisch naar operationeel niveau. Hij/zij is gedreven en ontwikkelingsgericht. Behoudt het goede en ontwikkelt door waar nodig. Is in staat om de plezierige werksfeer te continueren en daaraan een eigen bijdrage te leveren. Weet de ingezette en in te zetten koers met bevlogenheid in- en extern te promoten en uit te dragen en is daar het rolmodel en het boegbeeld van. Iemand met ondernemerszin die denkt in kansen en mogelijkheden. Die met oog voor de maatschappelijke rol van De Boetzelaer met een gepaste zakelijkheid en op goede wijze, de opgave kan vertalen naar een actueel en modern productenaanbod voor De Boetzelaer. Hierbij is eveneens affiniteit met bedrijfsvoering en een goed gevoel voor de balans tussen kosten en baten noodzakelijk. Een teamspeler die samenwerking met relevante stakeholders als vanzelfsprekend ziet. Een goed ontwikkeld gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen is essentieel.

De directeur-bestuurder is een persoon met oog voor in- en externe ontwikkelingen en kan daarop anticiperen. Iemand die van nature makkelijk schakelt op alle niveaus en beschikt over een situationeel sturende managementstijl; faciliterend en ondersteunend waar kan, sturend indien nodig. De persoon is toegankelijk, energiek, enthousiast , evenwichtig en heeft een hands-on mentaliteit. De functionaris is duidelijk, open en transparant in communicatie en koers en zoekt actief de dialoog op met aandacht voor eenieders belang. Regionale kennis en binding is een pré. 

De directeur-bestuurder heeft als opdracht om zwembad De Boetzelaer verder vorm te geven als een klantgerichte en financieel-gezonde organisatie die bijdraagt aan een aantrekkelijk aanbod van zwemactiviteiten. Weet een goede balans te vinden tussen de rol als maatschappelijk ondernemer in de maatschappelijke omgeving en creativiteit aan de dag te leggen bij het genereren van inkomsten. Hij/zij heeft aantoonbare affiniteit met de sport- en recreatiewereld. Zoekt de samenwerking met stakeholders, bedrijfsleven, verenigingen, financiers en samenwerkingspartners om de doelen van de organisatie waar te maken en verder door te ontwikkelen. Hij geeft samen met de medewerkers en in specifiek het MT invulling aan de gewenste vernieuwingen door het aangaan van het goede gesprek met alle betrokkenen. De operationele zaken worden met verve en adequaat door het huidige MT uitgevoerd. Waar nodig faciliteert de directeur de ontwikkeling van de noodzakelijke vaardigheden voor team- en organisatieontwikkeling.

Wij
vragen

 • Aantoonbaar mimimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Ervaring als eindverantwoordelijke is een duidelijke pré.
 • Beschikt over aantoonbare leiderschapskwaliteiten.
 • Heeft kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, financiën en bedrijfseconomische processen.
 • Is maatschappelijk ondernemer met commerciële feeling en een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.
 • Is in- en extern netwerker.

Kerncompetenties

 • Klantgerichtheid.
 • Verandervermogen.
 • Verbinden (intern en extern) en samenwerken.
 • Resultaatgericht / bedrijfsmatig handelen.

Wij
bieden

Gelet op het feit dat De Boetzelaer nagenoeg alle dagen van het jaar geopend is zal de directeur/bestuurder bereid moeten zijn ook buiten de gebruikelijke kantoortijden te werken. Het salaris bedraagt indicatief €75.000 bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie tot omzetting naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Voorts biedt De Boetzelaer goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure
Deze werving- en selectieprocedure wordt georganiseerd door de raad van toezicht van Stichting De Boetzelaer. De procedure ziet er als volgt uit:

 • 13 november plaatsing vacature in diverse (social) media.
 • 28 november sluitingstermijn reacties.
 • 2 december eerste gespreksronde.
 • 9 december tweede gespreksronde.
 • 14 december assessment.
 • 22 december afronding.

Interesse

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht, Rob Hoogstraaten, telefonisch te bereiken via nummer 06-10228996. Uw motivatiebrief en CV kunt u uiterlijk tot 28 november versturen naar [email protected]

Solliciteer direct