Spectrum | Lansingerland
Spectrum | Lansingerland
Bergschenhoek
Parttime
24-32 uur
Hbo, Universitair
21-04-2022
Personeel / Organisatie

Functie

CBS Boterdorp staat middenin een woonwijk in Bergchenhoek. Wij vinden het van belang om een veilige omgeving te creëren, waarin de kinderen, ouders en personeel zich thuis voelen. Kernwoorden zijn openheid en betrokkenheid, verbinding, professionaliteit en samenwerking. De school is een reguliere basisschool van circa 165 leerlingen. We draaien komend schooljaar met zeven groepen. We werken met IPC, wat betekent dat er thematisch wordt gewerkt in alle groepen. Uitgangspunt hierbij is onderzoekend en samenwerkend leren. Het overgrote merendeel van de groepen is een combinatiegroep. Er wordt Engels gegeven in groep 1 t/m 8. 

Het team bestaat uit 16 enthousiaste personeelsleden. De intern begeleider werkt veel samen met de andere intern begeleiders van Spectrum.

Functieomschrijving
We zoeken een directeur die als onderwijskundig leider visie heeft op het basisonderwijs en deze samen met het fijne en hardwerkende team omzet in praktisch handelen. Iemand met een goed analytisch inzicht die in staat is om de grote lijnen in de gaten te houden. Daardoor maak je de juiste keuzes. Je zet door als het tegenzit. Je bent flexibel en weet ook in onverwachte situaties je functie te vervullen. Je kunt snel schakelen, niet alleen in de rol van de manager, maar ook in houding en communicatie met ouders, team, leerlingen en externe partijen zoals zorgpartners. Je bent een creatieve oplosser en je hebt daarbij ervaring met het cyclisch werken aan de kwaliteitsplanning.
Je werkt intensief samen met de Adjunct-Directeur die ook twee dagen in de week managementtaken heeft.

Wij
vragen

  • in het bezit is van het diploma Schoolleider of bereid is deze te volgen;
  • ervaring heeft in het lesgeven binnen het basisonderwijs;
  • een veilig klimaat schept waarin kinderen en team zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;  
  • vanuit een persoonlijke geloofsbeleving invulling geeft aan
    de Protestants Christelijke identiteit van de school.

Wij
bieden

Een afwisselende en uitdagende baan als directeur, waar lesinhoud en pedagogisch klimaat hand in hand gaan. Met betrokken teamleden, samenwerkings- en zorgpartners en ouders. Een functie waarin je al je kwaliteiten kwijt kunt in een collegiale samenwerking met andere directeuren en de collega’s van het bestuurskantoor. Binnen Spectrum wordt de eigen ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd. Als directeur krijg je een coach die je op weg helpt.

Waar kom je te werken?
CBS Boterdorp is een basisschool waar iedereen mag groeien. Leerlingen en iedereen die er werkt. Samen zijn wij Boterdorp. Een prachtige basisschool, gelegen in het groen van Bergschenhoek. Wij werken vanuit de principes van International Primary Curriculum en hebben zeven groepen.
Je mag deel uitmaken van een geïnspireerd team van ca 20 personen, dat met elkaar zorgt voor een uitdagende leeromgeving. Leren met plezier staat centraal, waarbij kinderen op eigen niveau de talenten ontwikkelen die ze in zich hebben.
CBS Boterdorp maakt onderdeel uit van Spectrum-SPCO te Lansingerland. De acht scholen van Spectrum vormen samen een boeiend en 'lerend netwerk’ voor de snelle en uitdagende 21e eeuw. Wij willen elkaar scherp houden op de gewenste ontwikkelingen. Wat is voor kinderen het beste? Waar leggen we de focus? Hoe kunnen wij voor kinderen een kansrijke leef- en leeromgeving creëren?  

Interesse

Jouw motivatiebrief en curriculum vitae kun je uiterlijk 8 mei 2022 per e-mail sturen naar Lisa Kuipers, HR-adviseur via [email protected]o.nl. 
Voor meer informatie over de procedure of inhoud van de functie kun je bellen met de Adjunct-Directeur Joke Fremouw via telefoonnummer 010-5214555 (school - donderdag/vrijdag) of Adriaan van Zanten voorzitter College van Bestuur via 0622510731.
 
Op de website van CBS Boterdorp kun je meer informatie vinden over de school.
 
De gesprekken worden gepland tussen 16 en 27 mei 2022. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Solliciteer direct