Groenlinks | Schiedam
Groenlinks | Schiedam
Den Haag
Bijbaan
5 uur
Overig
14-11-2023
Kwaliteit

Functie

Het afdelingsbestuur heeft vier taken:

 • Zorgen voor de interne en externe dialoog, denk aan het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen (ALV), het faciliteren en opvolgen van besluiten van de ALV’s, de permanente campagne en communicatie op de website, nieuwsbrieven en sociale media.
 • Politiek personeelsbeleid, zoals het organiseren van de werving en selectie van nieuwe leden voor de permanente kandidatencommissie (KC) en functioneringscommissie (FC). In verkiezingstijd komt daar de programmacommissie (PC) bij en we scouten doorlopend politiek talent ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Organiseren van verkiezingen, het gaat dan met name om de kandidaatstelling, het verkiezingsprogramma en de campagne.
 • Vrijwilligers werven en binden, natuurlijk zorgen dat er nieuwe leden komen en dat ze actief kunnen worden in bijvoorbeeld werkgroepen en commissies en in de campagnes.

Wij
vragen

Tuurlijk kan je dat! Het is uiteraard aan de KC en de leden of je het ook wordt gekozen natuurlijk maar de onderstaande punten zijn een richtlijn voor wat je nodig hebt en gelden voor elk bestuurslid:

 • Lid van GroenLinks en woonachtig in de gemeente Den Haag
 • Een brede interesse in (lokaal) maatschappelijke vraagstukken
 • Bestuurlijk en politiek gevoel
 • Integer
 • Affiniteit met het GroenLinks-gedachtengoed en als je nog niet lid bent, de bereidheid om lid te worden
 • De bereidheid om gezamenlijk een visie op de rol en toekomst van GroenLinks in Den Haag door te ontwikkelen
 • De teamgeest en het vermogen om met verschillende mensen inspirerend en in een constructieve en plezierige sfeer samen te werken
 • De bereidheid te investeren in contacten met leden
 • Het vermogen leden te enthousiasmeren, te stimuleren en te activeren
 • Het vermogen om ideeën in de afdeling op te pakken en te vertalen naar concrete activiteiten
 • De voortgang van lopende activiteiten op een constructieve manier te bewaken en afgesproken taken tot een goed einde te brengen.
 • Tijd om deze vrijwilligersfunctie te kunnen uitoefenen
 • Bereidheid om zaken actief op te pakken: een hands-on mentaliteit

Wij
bieden

GroenLinks Den Haag is een grote afdeling met meer dan 1400 leden. Een afdelingsbestuur met 8 leden is dan ook nodig. De bestuursleden opereren als een team. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er algemene bestuursleden: bestuurslid Ledenbinding, bestuurslid Werkgroepen, bestuurslid Communicatie, bestuurslid Extern en bestuurslid Politiek personeelsbeleid & Talentontwikkeling. Het bestuur kiest uit haar midden zelf een vicevoorzitter. Dat verschilt per functie en per situatie. De voorzitter en de secretaris hebben het wat drukker met vaste taken dan de andere leden. In verkiezingstijd is het wat drukker dan op andere momenten. Veel bestuurswerk ontstaat gedurende de termijn en er worden daarbij goede afspraken gemaakt binnen bestuur én buiten het bestuur. De verwachting is dat je dan gemiddeld 5 uur per week als bestuurslid investeert in GroenLinks.

Interesse

Interesse? Solliciteer dan nu meteen!

Solliciteer direct