Beleidsadviseur Woonzorg

Solliciteer direct
Bewaar vacature

Gemeente Zoetermeer |
Gemeente Zoetermeer |
Zoetermeer
Fulltime
34-36 uur
Universitair
06-03-2023

Functie

Dit is de rol

In het Sociaal Domein werken we aan drie kernopgaven: bestaanszekerheid herstellen, kansengelijkheid vergroten en gezond leven vanzelfsprekend maken. Wij zetten vanuit de gedachte positieve gezondheid in op het versterken van de eigen kracht en zelfregie. Mensen krijgen concrete handvatten aangereikt voor het zelfstandig organiseren van hun leven. Dit doen we in lijn met de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, waarin geschetst wordt hoe de stad er in de toekomst uit moet zien. Een van de opgave binnen 2040 is het programma Woningbouw als aanjager waar de uitvoeringsagenda Wonen met Zorg als project onderdeel van is.

In 2021 is de woonzorgvisie door de raad vastgesteld. Hierin staat hoe wij als gemeente willen zorgen voor een passende woon- en leefomgeving voor kwetsbare inwoners. Tot 2030 moeten er duizenden woningen worden aangepast of bijgebouwd, zowel voor inwoners die zelfstandig wonen met weinig tot veel zorg, als voor inwoners die niet zelfstandig wonen. Dit vraagt van diverse partijen inzet: gemeente (Stedelijke Ontwikkeling), woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, projectontwikkelaars, zorgkantoor, etc. De gemeente heeft daarbij een belangrijke regisserende rol.

Als Beleidsadviseur (allround netwerkregisseur) Woonzorg ben jij degene die visie combineert met kennis over het wonen met zorg. De woonzorgopgave is in beeld, het komt nu op uitvoering aan. Je neemt actief deel aan het programma Woningbouw als aanjager en het project Wonen met Zorg. En in landelijke en regionale overleggen op het gebied van wonen met zorg. Daarin adviseer je over de benodigde randvoorwaarden in beleid en uitvoering van woningbouwprojecten. Mede door jouw bijdrage krijgen we nieuwe woonzorgconcepten gerealiseerd.  Jij vertegenwoordigt het sociaal domein in het denken over gebiedsprogramma’s, woonconcepten voor Beschermd Wonen, etc.

Van jou wordt in deze ontwikkeling een sturende rol verwacht. Je adviseert op dit dossier aan het MT, Directieraad en bestuur. Hiervoor volg je relevante landelijke ontwikkelingen binnen en buiten het Sociaal Domein.

Op dit moment ligt de focus van de functie specifiek op het dossier Wonen met zorg. De inhoud van de functie is dynamisch en taken kunnen wisselen of zich uitbreiden. Het is niet ongewoon dat je voor meerdere dossiers verantwoordelijk bent. Je vindt het leuk en bent in staat om op meerdere terreinen binnen het Sociaal Domein beleid te ontwikkelen en te implementeren.  

Wij
vragen

Dit ben jij

Om van deze rol een succes te maken is het belangrijk dat je kan leunen op je kennis en ervaring als beleidsadviseur in een soortgelijk vakgebied. Door deze ervaring weet je hoe je een maatschappelijke opgave aanpakt en weet je hoe je kunt bijdragen aan vernieuwing. Je bent een denkende doener die inzichten kan vertalen naar beleid en goede randvoorwaarden voor de praktijk. Dankzij jouw verbinding, afstemming en kennis van verschillende stakeholders en inzicht in hun belangen weet je eventuele tegenstellingen te overbruggen en de juiste resultaten te behalen. Je bent iemand die initiatief neemt en de passie voor het werk omzet in concrete acties. Ook beweeg jij je met gemak in een politiek-bestuurlijke omgeving.

 

Dit neem je mee

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau
 • Enkele jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie
 • Kennis van het Sociaal Domein, bij voorkeur Wonen met zorg
 • Ervaring met bestuurlijke advisering

Wij
bieden

Dit bieden wij

 • Een salaris van max. €5372,- bruto per maand bij een fulltime werkweek van 36 uur, afhankelijk van je werkervaring
 • Naast je salaris ontvang je 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) dat je naar eigen inzicht kunt besteden (denk aan extra verlof) of volledig laat uitkeren. Het IKB bestaat uit: 8% Vakantietoelage, 6,75% Eindejaarsuitkering, 1,5% Levensloopbijdrage en 0,8% bovenwettelijke verlofuren (14,40 uur). Dit komt neer op een maximaal bruto maandsalaris van €6287,- (per jaar €75.455) o.b.v. een 36-urige werkweek
 • Een jaarcontract voor 24-36 uur per week met de mogelijkheid om eenmalig te verlengen met een jaar (tijdelijk project)
 • Prima arbeidsvoorwaarden als een ABP-pensioen, een reiskostentegemoetkoming, een thuiswerkvergoeding en -voorzieningen, vakantiedagen, en verlofregelingen passend bij levensgebeurtenissen
 • Flexibiliteit om je werk en werktijden in te delen op een manier die bij jou past
 • Moderne kantooromgeving midden in het stadscentrum van Zoetermeer met faciliteiten als een kolfkamer en gebedsruimte
 • Veel mogelijkheden tot het volgen van trainingen en opleidingen

Interesse

Over de afdeling

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit een beleidsteam en uit uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.
 

Enthousiast?

Stuur dan motivatie en cv in via de sollicitatie-knop voor de sluitingsdatum van 16 maart. De gesprekken zullen in overleg worden gepland. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid altijd voorrang op externe kandidaten.

Solliciteer direct